رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به کمبود تخت بیمارستانی، حتی در راهروی برخی بیمارستان های استان خوزستان بیمار بستری شده و خدمات درمانی به آنها ارایه می شود. دکتر فرهاد ابول نژادیان بامداد چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت:  بیمارستان طالقانی قدیم اهواز با آماده سازی ۱۰۰ تخت بستری […]

 رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به کمبود تخت بیمارستانی، حتی در راهروی برخی بیمارستان های استان خوزستان بیمار بستری شده و خدمات درمانی به آنها ارایه می شود.

دکتر فرهاد ابول نژادیان بامداد چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت:  بیمارستان طالقانی قدیم اهواز با آماده سازی ۱۰۰ تخت بستری حداکثر تا صبح پنجشنبه به چرخه خدمات درمانی این استان اضافه می شود.

وی افزود: اگرچه با کمبود تخت آی سی یو و معمولی مواجه هستیم اما تاکنون هیچ بیمار کرونایی بدون ارائه خدمات رها نشده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خصوص طرح واکسیناسیون سیار گفت: این طرح از ۲ روز گذشته با دستور وزیر و به کمک معاونت بهداشت دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی در مناطق حاشیه شهر اهواز آغاز شده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، واکسیناسیون جمعیت بالای ۶۰  سال استان است که تاکنون ۱۰ درصد آنها برای واکسیناسیون مراجعه نکرده اند.

ابول نژادیان گفت: اکنون در ۲ منطقه عین ۲ و منبع آب اهواز، اتوبوس آمبولانس سیار در حال ارائه خدمات به شهروندان است.

۲۰ شهرستان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز، سه شهرستان نارنجی و چهار شهرستان زرد کرونایی هستند.