مديرتوليد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از صرفه­‌جويی ۵۸۰ ميليارد ريالی مواد تعليق شكن از ابتدای شهريور ۱۳۹۹ تا كنون خبر داد. به گزارش راه بهارستان، مهندس غلامرضا نورانی گفت: در راستای مصرف بهينه مواد تعليق شكن و هزينه­‌های مرتبط با آن، راه‌كارهای فني لازم طراحي شد و روال مستمری نيز برای كنترل و نظارت بر مصرف اين مواد […]

مديرتوليد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب از صرفه­‌جويی ۵۸۰ ميليارد ريالی مواد تعليق شكن از ابتدای شهريور ۱۳۹۹ تا كنون خبر داد.

به گزارش راه بهارستان، مهندس غلامرضا نورانی گفت: در راستای مصرف بهينه مواد تعليق شكن و هزينه­‌های مرتبط با آن، راه‌كارهای فني لازم طراحي شد و روال مستمری نيز برای كنترل و نظارت بر مصرف اين مواد ايجاد گرديد كه در نتيجه آن، در طول يكسال اخير با اقدامات شركت‌های بهره‌­بردار نفت و گاز تابع مناطق نفتخيز جنوب، توانستيم اين ميزان صرفه‌­جويی اقتصادی را محقق سازيم.

وي افزود: با اين اقدام كه از طريق بهينه‌­سازی مصرف و انجام اصلاحيه­‌های فرآيندی و پايش­‌های دقيق و منظم شكل مي­گيرد، ۸۲۰۰ بشكه در مصرف مواد تعليق شكن صرفه‌­جويی شده است.

تعليق‌شكن­‌ها مواد فعال سطحی هستند كه هنگام اضافه­شدن به مخلوط آب و نفت ضمن كاهش كشش سطحی قطرات آب در نفت، سبب به هم چسبيدن قطرات و تشكيل قطرات بزرگ­تر میشود كه به دليل اختلاف چگالی ميان آب و نفت از هم جدا می‌­شوند.

شايان ذكر است با بومی‌­سازی و كاهش مصرف مواد تعليق شكن، در سال ۱۳۹۸ نيز بيش از ۳۰۰ ميليارد ريال صرفه جويی اقتصادی حاصل شد.

منبع پايگاه اطلاع‌رسانی نفتخيز