مدیرکل حمایت و جذب سرمایه گذاری استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت ساماندهی مربوط به تعیین و میزان حقابه انواع کشت محصوالت کشاورزی برابر با شرایط منطقه ای در استان بیان داشت: در این زمینه هیات سه نفره موضوع ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب تشکیل خواهد شد.


به گزارش راه بهارستان، حمزه خسروانی در شصت و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در محل استانداری خوزستان با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین مربوط به حوزه آب با محوریت بخش کشاورزی عنوان کرد: در این زمینه از سازمان آب و برق خوزستان و جهادکشاورزی خوزستان خواسته می شود تا نمایندگان خود برای تشکیل هیات سه نفره موضوع ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب را به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان و همچنین معاونت اقتصادی استانداری خوزستان معرفی کنند.
وی ادامه داد: در جریان تشکیل این هیات، از سازمان نظام صنفی کشاورزی استان خواسته می شود تا یک نفر معتمد و مطلع محلی را معرفی کند.
مدیرکل حمایت و جذب سرمایه گذاری استانداری خوزستان با بیان اینکه سازمان جهادکشاورزی باید پیش از شرایط فعلی در خصوص نیاز آبی کشت کشاورزی استان برنامه ریزی های لازم را انجام می داد افزود: همچنین از سازمان آب و برق خوزستان خواسته می شود تا زمینه لازم برای تحویل و فروش حجمی آب را در دستور کار خود قرار دهد.
بر اساس این گزارش ، دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی در سال ۱۳۹۹ تدوین و از سوی وزارت نیرو به استانهای سراسر کشور ابالغ شد.

منبع:روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز