دکتر سید محمد علوی با اشاره به توزیع بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن در استان گفت: از این تعداد یک میلیون و ۷۰ هزار نفر دوز اول و بیش از ۴۵۰ هزار نفر هر دو دوز را دریافت کرده و دو هفته از آخرین واکسن آن‌ها گذشته است که در واقع […]

دکتر سید محمد علوی با اشاره به توزیع بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن در استان گفت: از این تعداد یک میلیون و ۷۰ هزار نفر دوز اول و بیش از ۴۵۰ هزار نفر هر دو دوز را دریافت کرده و دو هفته از آخرین واکسن آن‌ها گذشته است که در واقع فول واکسینه شده اند.

علوی با اشاره به روند مشکل تخصیص و دریافت واکسن برای خوزستان گفت: از گروههای هدف درخواست می شود واکسن خود را بزنند زیرا مقابله با کرونا فقط با همراهی مردم ممکن است.