مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان گفت : رهاسازی آب از سد مارون به منظور افزایش دبی رودخانه‌های مارون و جراحی انجام می شود . مهدی خواجه پور افزود : پنج شنبه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ٧ صبح تا اطلاع ثانوی، رهاسازی آب از سد مارون با دبی ٧۵ مترمکعب برثانیه صورت می‌گیرد . […]

مدیر امور آب منطقه شرق خوزستان گفت : رهاسازی آب از سد مارون به منظور افزایش دبی رودخانه‌های مارون و جراحی انجام می شود .

مهدی خواجه پور افزود : پنج شنبه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ٧ صبح تا اطلاع ثانوی، رهاسازی آب از سد مارون با دبی ٧۵ مترمکعب برثانیه صورت می‌گیرد .

وی گفت : همه مردم باید از بستر و حریم رودخانه‌های مارون و جراحی در مدت زمان رهاسازی فاصله گرفته و همچنین تمامی ارگان‌ها و ادارات ذیربط باید نسبت به رفع موانعی که باعث ایجاد خسارت و سوانح می شوند، اقدامات لازم را انجام دهند.

خواجه پور گفت : در حال حاضر ورودی سد مارون ۴ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن نیز ۱۳ مترمکعب بر ثانیه است که البته از پنجشنبه خروجی سد مارون به ٧۵ مترمکعب بر ثانیه افزایش می‌یابد.