به گزارش راه بهارستان؛ مهندس شریفی رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت اعلام کرد:در مرداد ماه سال جاری ۲۰۱۰ بازرسی از مواد پروتئینی(گوشت قرمز .گوشت مرغ.تخم مرغ) صورت گرفته است. وی گفت: تعداد پرونده های تخلفات کشف شده ۱۱۲ فقره بوده که ارزش ریالی آن ها ۱۵۳۶۶۱۴۰۰۰۰می باشد. رئیس بازرسی گفت:این پرونده ها جهت […]

به گزارش راه بهارستان؛ مهندس شریفی رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت اعلام کرد:در مرداد ماه سال جاری ۲۰۱۰ بازرسی از مواد پروتئینی(گوشت قرمز .گوشت مرغ.تخم مرغ) صورت گرفته است.
وی گفت: تعداد پرونده های تخلفات کشف شده ۱۱۲ فقره بوده که ارزش ریالی آن ها ۱۵۳۶۶۱۴۰۰۰۰می باشد.
رئیس بازرسی گفت:این پرونده ها جهت رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان ارسال می گردد.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان