به گزارش راه بهارستان:مهندس شریفی رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت خوزستان اعلام کرد:در مرداد ماه سال جاری۱۸۶۶ بازرسی در حوزه خدمات عمومی در سطح استان خوزستان انجام شده است که منجر به تشکیل ۵۸ پرونده تخلف گردید. وی افزود:ارزش ریالی پرونده های کشف شده ۳۰۵۷۴۸۲۰۰۰ می باشد به جهت رسیدگی اداره کل تعزیرات […]

به گزارش راه بهارستان:مهندس شریفی رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صمت خوزستان اعلام کرد:در مرداد ماه سال جاری۱۸۶۶ بازرسی در حوزه خدمات عمومی در سطح استان خوزستان انجام شده است که منجر به تشکیل ۵۸ پرونده تخلف گردید.
وی افزود:ارزش ریالی پرونده های کشف شده ۳۰۵۷۴۸۲۰۰۰
می باشد به جهت رسیدگی اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال
می گردد.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان