به گزارش راه بهارستان:مهندس جباری معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت اعلام کرد:در مرداد ماه سال جاری بازرسان سازمان صمت استان خوزستان ۱۳۸۵۸بازرسی انجام دادند که منجر به تشکیل ۸۰۲ پرونده گردید. جباری گفت:از میان پرونده های کشف شده ۷۰۹ پرونده تخلف ثبت گردید. وی افزود:ارزش ریالی پرونده های کشف شده ۴۰۵۹۶۶۸۶۵۰۰ می باشد که […]

به گزارش راه بهارستان:مهندس جباری معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت اعلام کرد:در مرداد ماه سال جاری بازرسان سازمان صمت استان خوزستان ۱۳۸۵۸بازرسی انجام دادند که منجر به تشکیل ۸۰۲ پرونده گردید.
جباری گفت:از میان پرونده های کشف شده ۷۰۹ پرونده تخلف ثبت گردید.
وی افزود:ارزش ریالی پرونده های کشف شده ۴۰۵۹۶۶۸۶۵۰۰
می باشد که جهت رسیدگی و صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

منبع:روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان