سازمان آب و برق خوزستان، محمدامین نعیمی گفت: با توجه به نزدیک شدن به موعد برداشت کشت تابستانه، عملیات مساحی در این شبکه شروع شد. وی با اشاره به اینکه کشت تابستانه حدوداً چهار ماه به طول می انجامد افزود: هر ساله کشت تابستانه از نیمه خردادماه شروع و حوالی نیمه مهرماه به پایان می […]

سازمان آب و برق خوزستان، محمدامین نعیمی گفت: با توجه به نزدیک شدن به موعد برداشت کشت تابستانه، عملیات مساحی در این شبکه شروع شد.

وی با اشاره به اینکه کشت تابستانه حدوداً چهار ماه به طول می انجامد افزود: هر ساله کشت تابستانه از نیمه خردادماه شروع و حوالی نیمه مهرماه به پایان می رسد.

مدیر شبکه شادگان این چنین تصریح کرد: با توجه به کمبود آب، خوشبختانه کشاورزان فهیم منطقه به کشت های کم مصرف روی آوردند که از مهمترین آن ها می توان کنجد را نام برد و نیز قابل ذکر است که کشت غالب منطقه نخیلات می¬باشد.

نعیمی افزود: آب بخشی از اراضی منطقه از رودخانه جراحی و توسط ایستگاه پمپاژ شهید همت شادگان و بخشی دیگر نیز از رودخانه کارون و توسط ایستگاه پمپاژ ریزگردها تامین می شود.

وی ادامه داد: با توجه به حوزه فعالیت شرکت کار مساحی اراضی آبیاری شده توسط ایستگاه پمپاژ شهید همت شروع و تقریباً ۲۰ روز دیگر به پایان خواهد رسید.

مدیر شبکه شادگان در پایان میزان کشت تابستانه امسال را حدود ۴۰۰ هکتار تخمین زد.