برای مراقبت از برخی بیماران مبتلا به کروناویروس در منزل، کپسول اکسیژن، ابزاری ضروری است. در روز‌های درگیری با واریانت‌های گوناگون کروناویروس، راه‌های مختلفی نیز برای مراقبت از افراد مبتلا به این بیماری به ویژه در منزل ارائه می‌شود. گفته می‌شود؛ در بررسی سویه‌های مختلف کرونا، برخی مبتلایان با افت یا کاهش اکسیژن خون مواجه […]

برای مراقبت از برخی بیماران مبتلا به کروناویروس در منزل، کپسول اکسیژن، ابزاری ضروری است.

در روز‌های درگیری با واریانت‌های گوناگون کروناویروس، راه‌های مختلفی نیز برای مراقبت از افراد مبتلا به این بیماری به ویژه در منزل ارائه می‌شود.
گفته می‌شود؛ در بررسی سویه‌های مختلف کرونا، برخی مبتلایان با افت یا کاهش اکسیژن خون مواجه می‌شوند که این مسئله به دغدغه جدی بیمار و خانواده آن‌ها تبدیل شده که یکی از مهم‌ترین ابزار برای کاهش این دغدغه، کپسول اکسیژن است.

حال آنچه در این بین توصیه می‌شود، آگاهی از سالم بودن این دستگاه هنگام خرید و نحوه نگهداری از آن در منزل برای مراقبت از بیماران کرونایی قرنطینه است.

توصیه می‌شود؛ هنگام خرید به داشتن شناسنامه و مشخصات محصول، یکدست بودن بدنه کپسول، نداشتن جای جوش کاری روی آن و چک کردن شیر کپسول برای نداشتن نشتی توجه کنیم.