رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بندرامام خمینی (ره) گفت: طبق تاکیدات فرماندار شهرستان در رابطه با پلمپ قلیان سراها در شهر بندرامام کماکان ادامه دارد جواد غبیشاوی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم توجه واحد های صنفی متخلف از جمله قلیان سراها پلمپ صنف مذکور در شهر بندرامام خمینی را […]

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بندرامام خمینی (ره) گفت: طبق تاکیدات فرماندار شهرستان در رابطه با پلمپ قلیان سراها در شهر بندرامام کماکان ادامه دارد

جواد غبیشاوی اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم توجه واحد های صنفی متخلف از جمله قلیان سراها پلمپ صنف مذکور در شهر بندرامام خمینی را با قوت ادامه دارد.

وی ادامه داد: طی بازرسی ها صورت گرفته از سوی بازرسان صنعت معدن و تجارت به همراه اداره بهداشت و درمان و نیروی انتظامی تعداد ۶ قلیان سرا پلمپ و ۵ واحد صنفی دیگر اخطار پلمپ داده شد.

وی افزود: با توجه به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و تاکیدات رئیس ستاد مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اصناف ضروری بوده و بازرسی های مداوم از واحد های صنفی روزانه صورت می گردد.

وی اضافه کرد: سلامت شهروندان خط قرمز بوده که در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اصناف در شهر بندرامام خمینی واحد صنفی متخلف پلمپ و به مراجع قضایی معرفی می گردد.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان