شالیزارهای ایذه زیر کشت ماش اراضی شلتوک در ایذه زیر کشت ماش رفت به گزارش راه بهارستان: مدیر جهاد کشاورزی ایذه گفت: با توجه به محدودیت کشت برنج در استان خوزستان بیشتر اراضی شالی در شهرستان ایذه تبدیل به کشت ماش شدند که  در این راستا حدود ۵۰۰ هکتار ماش و بیش از ۲۰۰ هکتار […]

شالیزارهای ایذه زیر کشت ماش
اراضی شلتوک در ایذه زیر کشت ماش رفت
به گزارش راه بهارستان: مدیر جهاد کشاورزی ایذه گفت: با توجه به محدودیت کشت برنج در استان خوزستان بیشتر اراضی شالی در شهرستان ایذه تبدیل به کشت ماش شدند که  در این راستا حدود ۵۰۰ هکتار ماش و بیش از ۲۰۰ هکتار ذرت در این شهرستان کاشته شد که به‌صورت نواری و بارانی آبیاری می‌شوند.
کورش نوروزی با بیان اینکه در ۵۰۰ هکتار سورگوم، سبزی، کنجد، صیفی و سایر موارد کشت شد اظهار داشت : کود به میزان سطح زیر کشت و متناسب با نوع محصول توزیع شده است.

منبع روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان