به گزارش راه بهارستان، رسول امیری مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان در نامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: در صورت اجرایی نشدن قوانین دورکاری در استان با دستگاه خاطی مطابق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی برخورد خواهد شد. طبق این بخشنامه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در شهر‌های قرمز با یک‌سوم حضور کارکنان و دوسوم دورکاری، شهر‌های نارنجی یک‌دوم حضور و یک‌دوم دورکاری و شهر‌های زرد دوسوم حضور و […]

لزوم اجرای مصوبه دورکاری در خوزستان

به گزارش راه بهارستان، رسول امیری مدیرکل بازرسی استانداری خوزستان در نامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: در صورت اجرایی نشدن قوانین دورکاری در استان با دستگاه خاطی مطابق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی برخورد خواهد شد.

طبق این بخشنامه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در شهر‌های قرمز با یک‌سوم حضور کارکنان و دوسوم دورکاری، شهر‌های نارنجی یک‌دوم حضور و یک‌دوم دورکاری و شهر‌های زرد دوسوم حضور و یک‌سوم دورکاری است.

کارکنان ادارات برای اعلام تخلفات در تایم اداری می‌توانند با مرکز سامد به شماره ۱۱۱ که زیر نظر اداره کل بازرسی استانداری خوزستان فعالیت می‌کند، تماس بگیرند.

واحد‌های تولیدی، عملیاتی، نوبت‌کاری، آتش‌نشانی‌ها، مراکز درمانی، اورژانس و خدمات رسان از این قوانین مستثنا هستند.

منبع: گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز