سرهنگ رضا پاپی فرمانده انتظامی ماهشهر  گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات گسترده خود از فعالیت غیر قانونی فردی در یک منزل مسکونی در سطح حوزه استحفاظی مطلع شدند. او افزود: ماموران انتظامی بندر امام خمینی (ره) پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام […]

سرهنگ رضا پاپی فرمانده انتظامی ماهشهر  گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات گسترده خود از فعالیت غیر قانونی فردی در یک منزل مسکونی در سطح حوزه استحفاظی مطلع شدند.

او افزود: ماموران انتظامی بندر امام خمینی (ره) پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام و در بازرسی از منزل مذکور تعداد ۲۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق (ماینر) را کشف کردند.

سرهنگ پاپی بیان داشت: کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی ماهشهر تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.