اسلام بهمنی نیا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هفتکل گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی حدود ۱۵۰ هکتار نخیلات در هفتکل وجود دارد که ۲۰ هکتار آن مثمر است و برداشت خرما از نخلستان‌های این شهرستان آغاز شد. او با بیان اینکه استعمران، زاهدی، کبکاب، مضافتی، بریم و برهی از جمله محصولات خرما در نخلستان‌های شهرستان هفتکل […]

اسلام بهمنی نیا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هفتکل گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی حدود ۱۵۰ هکتار نخیلات در هفتکل وجود دارد که ۲۰ هکتار آن مثمر است و برداشت خرما از نخلستان‌های این شهرستان آغاز شد.

او با بیان اینکه استعمران، زاهدی، کبکاب، مضافتی، بریم و برهی از جمله محصولات خرما در نخلستان‌های شهرستان هفتکل است، افزود: پیش بینی می‌شود از نخیلات شهرستان هفتکل در هر هکتار ۸ تن خرما برداشت شود.

به گفته مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان رتبه دوم سطح نخیلات و تولید و رتبه اول صادرات خرمای کشور در اختیار خوزستان است و پیش بینی می‌شود ۲۳۵ هزار تن محصول شامل ۵۵ هزار تن خارک و رطب و ۱۸۰ هزار تن خرما از سطح ۳۶ هزار و ۷۰۰ هکتاری نخیلات بارور برداشت شود.