مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امسال صادرات ۸۵ هزار تن خرمای مرغوب از خوزستان به خارج هدف گذاری شده است که نسبت به پارسال پنج هزار تن افزایش دارد. محمد حسنی نسب افزود : برای امسال برداشت ۲۳۵ هزارتن محصول نخیلات شامل ۵۵ هزار تن خارک و رطب و ۱۸۰ هزار تن خرما […]

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: امسال صادرات ۸۵ هزار تن خرمای مرغوب از خوزستان به خارج هدف گذاری شده است که نسبت به پارسال پنج هزار تن افزایش دارد.
خوزستان در جایگاه نخست صادرات خرمای کشور
محمد حسنی نسب افزود : برای امسال برداشت ۲۳۵ هزارتن محصول نخیلات شامل ۵۵ هزار تن خارک و رطب و ۱۸۰ هزار تن خرما از سطح ۴۲هزار هکتار از نخلستان‌های استان برآورد شده است .

 

وی گفت : از کل سطح نخیلات استان  ۳۶۷۰۰ هکتار بارور و مابقی نهال و پاجوش  هستند .

حسنی نسب افزود: از خرمای برداشت شده در خوزستان ۱۴۶ هزار تن استعمران، ۲۵ هزار تن برحی و ۶۴هزار تن سایر ارقام هستند که مهمترین آن‌ها زاهدی، گنطار، خضراوی، خاصی، بریم و کبکاب است.

مدیرامور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت : ۵۵ هزار تن از محصول تولید شده مصرف داخل استان به صورت خارک و رطب و خرمای تازه و ۲۵۰۰۰تن به مصرف صنعتی درون استان میرسد .

خوزستان در جایگاه نخست صادرات خرمای کشور

وی افزود : همچنین ۱۵۵ هزار تن نیز به صورت خرمای مصرفی تازه خوری، صادراتی و مصرف صنعتی به سایر استان‌ها و خارج از کشور صادر می‌شود که برآورد می‌شود ۸۵ هزار تن از این میزان، خرمای صادراتی باشد که توسط کارگاه‌های بسته بندی و صادرکننده خرمای بخش خصوصی خریداری و سپس صادر خواهد شد.

حسنی نسب بیان کرد: برآورد ما این است که امسال ۸۰ درصد محصول خرمای تولید شده درجه یک، ۱۳ درصد درجه ۲ و تنها هفت درصد درجه سه خواهد بود که علیرغم تنش آبی وارده به بخش کشاورزی استان، با پیگیری‌های انجام شده در خصوص رهاسازی آب، اعمال مدیریت اصولی باغات توسط باغداران و اقدامات حمایتی انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی، کمیت و کیفیت محصول قابل قبول است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت مطلوب آبی پس از سیل سال ۱۳۹۸، در سال گذشته نیز از سطح کل نخیلات خوزستان ۲۳۲ هزار تن خرما برداشت شد.