مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لالی گفت: در تابستان سال جاری ۱۷ و نیم هکتار از مزارع شهرستان به کشت محصولات تابستانه اختصاص یافت. مهرداد هزاریان افزود: از این میزان کشت ۱۲ هکتار به ماش، ۲ هکتار به کنجد، ۲ هکتار به لوبیا و یک و نیم هکتار به یونجه تخصیص یافته است. وی ادامه داد: […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لالی گفت: در تابستان سال جاری ۱۷ و نیم هکتار از مزارع شهرستان به کشت محصولات تابستانه اختصاص یافت.

مهرداد هزاریان افزود: از این میزان کشت ۱۲ هکتار به ماش، ۲ هکتار به کنجد، ۲ هکتار به لوبیا و یک و نیم هکتار به یونجه تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: این محصولات در چم برکه بخش مرکزی و پلی بخش حتی کشت شده است.