معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: نمی‌توانیم بگوییم چون هنوز موردی از ابتلا به واریانت لامبدا پیدا نکرده‌ایم پس این واریانت در منطقه وجود ندارد؛ از کجا معلوم اکنون این واریانت در منطقه ما نباشد؟ دکتر سیدمحمد علوی با اشاره به اینکه بروز مرگ و میر در واریانت‌های دلتا و لامبدا نسبت […]

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: نمی‌توانیم بگوییم چون هنوز موردی از ابتلا به واریانت لامبدا پیدا نکرده‌ایم پس این واریانت در منطقه وجود ندارد؛ از کجا معلوم اکنون این واریانت در منطقه ما نباشد؟

دکتر سیدمحمد علوی با اشاره به اینکه بروز مرگ و میر در واریانت‌های دلتا و لامبدا نسبت به سوش‌های قبلی بیشتر است، اظهار کرد: اکنون تعداد مبتلایان به واریانت لامبدا کم است بنابراین اطلاعات نیز در مورد آن کم است اما بر اساس اطلاعات کنونی، واکسن‌گریزی لامبدا از واریانت‌های دیگر بیشتر است.

وی تصریح کرد: زمانی که ویروسی مانند کرونا قدرت داشته باشد از شهر دورفتاده‌ای مانند ووهان تمام قاره‌ها را فرا بگیرد آیا واریانت دیگری از این خانواده نمی‌تواند از کشور پرو جاهای دیگر را بگیرد؟

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به ارسال نمونه‌های مشکوک به انستیتو پاستور برای تعیین نوع ویروس، گفت: نمی‌توانیم بگوییم چون هنوز موردی از ابتلا به واریانت لامبدا پیدا نکرده‌ایم پس این واریانت در منطقه وجود ندارد؛ از کجا معلوم اکنون این واریانت در منطقه ما نباشد؟