معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان بر ضرورت بازپروی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تاکید کرد و گفت: استفاده از مجازات های جایگزین زندان می تواند یکی از راهکارهای موثر دراین زمینه باشد. حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه بررسی چالش ها و راهکارها در ارائه […]

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان بر ضرورت بازپروی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تاکید کرد و گفت: استفاده از مجازات های جایگزین زندان می تواند یکی از راهکارهای موثر دراین زمینه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه بررسی چالش ها و راهکارها در ارائه خدمات مشاوره در دادگاه اطفال و نوجوانان (موضوع مواد ۲۸۶، ۲۹۸، ۳۱۵ و ۴۱۰)، اظهار کرد: پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان ظرافت های خاص خود را دارد و باید با دقت بیشتری در خصوص آن ها حکم صادر کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مددکاران و مشاوران می توانند ضمن مطالعه پرونده این افراد، در تمام مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر حضور داشته باشند و به روند بررسی ها کمک کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان گفت: با تشکیل پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان به صورت تخصصی، می توان از ظرفیت های تاسیسات حقوقی و موجود در قانون آیین دادرسی کیفری از جمله تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، عدم اعزام اطفال به کانون و … استفاده کرد.
حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی افزود: در خصوص بازپروی نیز می توان از ظرفیت اساتید دانشگاه و مدرسین حوزه های علمیه نیز بهره گرفت.
در ادامه رئیس دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان نیز اظهار کرد: مشاوران باید از جرئیات پرونده پیش از تشکیل جلسه دادرسی مطلع باشند و این امر مستلزم آن است که پرونده در زمان مقتضی در اختیار آنان قرار گیرد.
رضوی گفت: با اجرای این شیوه نامه، رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان بر اساس یک فرآیند علمی و تخصصی صورت می گیرد و اجرای موثر و کارآمد احکام قضایی را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: تلاش ما بر این است که در دادگستری ها محلی برای دیدار مشاوران و مددکاران با خانواده های مددجو تعیین شود تا شاهد تسریع در روند اجرای این طرح باشیم.
در ادامه این جلسه، سایر حاضرین به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند و تصمیماتی در این خصوص گرفته شد.