مهدی رزاز اظهار کرد: با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، در نیمه اول مردادماه پروازهای اهواز – کیش به صورت کامل لغو شد. وی افزود: هماهنگی‌هایی در این زمینه در حال انجام است و بعد از هماهنگی‌های صورت گرفته، به زودی مجوز برقراری این مسیر هوایی مجددا صادر خواهد شد. رزاز با بیان اینکه […]

مهدی رزاز اظهار کرد: با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا، در نیمه اول مردادماه پروازهای اهواز – کیش به صورت کامل لغو شد.

وی افزود: هماهنگی‌هایی در این زمینه در حال انجام است و بعد از هماهنگی‌های صورت گرفته، به زودی مجوز برقراری این مسیر هوایی مجددا صادر خواهد شد.

رزاز با بیان اینکه همه پروازها با ۶۰ درصد ظرفیت انجام می ‌شوند، گفت: پیش از لغو پروازهای اهواز – کیش در طول هفته پنج پرواز در این مسیر هوایی انجام می‌ شد.