محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان  اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا پایان هفته جوی پایدار را نشان می‌دهد. وی افزود: پدیده غالب در این روزها وزش باد متوسط تا شدید همراه با برخاستن گردوغبار موقت در قسمت‌های غربی و بعضا مرکز استان خواهد بود. مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: تا فردا روند افزایش دما و سپس […]

محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی خوزستان  اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی تا پایان هفته جوی پایدار را نشان می‌دهد.

وی افزود: پدیده غالب در این روزها وزش باد متوسط تا شدید همراه با برخاستن گردوغبار موقت در قسمت‌های غربی و بعضا مرکز استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: تا فردا روند افزایش دما و سپس تا پایان هفته افت دما مورد انتظار است.

وی افزود: خلیج فارس نیز از اواخر وقت فردا تا یکشنبه هفته آینده مواج است.