مهندس نظری بیان کرد :با توجه به جلسات اخیر در استان و شهرستان در خصوص نرخ گذاری قیمت خرمای استعمران که بعنوان برند ملی کشور و همچنین مشکلات کارگاههای بسته بندی در سال ۹۹ که نزدیک به ۱۰ هزار تن خرما در کارگاههای استان موجود هست و باتوجه به عدم صادرات و تحریمهای موجود که […]

مهندس نظری بیان کرد :با توجه به جلسات اخیر در استان و شهرستان در خصوص نرخ گذاری قیمت خرمای استعمران که بعنوان برند ملی کشور و همچنین مشکلات کارگاههای بسته بندی در سال ۹۹ که نزدیک به ۱۰ هزار تن خرما در کارگاههای استان موجود هست و باتوجه به عدم صادرات و تحریمهای موجود که نتوانستن فروش کنند و با پیگیری های استانی و کشوری و با اعلام نرخ ۹۲۰۰۰ ریال بابت محصول امسال مشکل هواداران حل شد

وی گفت :بامتقاعد کردن اتحادیه خشکبار نسبت به تامین صندوق مورد نیاز نخلداران و خرید کارگاهها و بقیه مصرف کنندگان یکی دیگر از مشکلات آنان رفع گردید
در خاتمه مهندس نظری رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان گفت : بازدیدهای میدانی با حضور مسولین جهادکشاورزی و صمت از روند خرید و تحویل خرما به کارگاهها صورت گرفت

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان