سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت: پس از ایجاد نقص فنی و از کار افتادگی یک دستگاه الکتروپمپ این ایستگاه، با توجه به حساسیت موضوع، واحد تعمیرات حوزه کارون جنوبی در محل حاضر شد و ضمن جابجایی و انتقال الکتروپمپ معیوب (با توان ۱۸۰ کیلو‌‌وات) انجام مراحل تعمیراتی  آن در دستور کار قرار گرفت […]

سازمان آب و برق خوزستان؛ مسعود صادقی گفت: پس از ایجاد نقص فنی و از کار افتادگی یک دستگاه الکتروپمپ این ایستگاه، با توجه به حساسیت موضوع، واحد تعمیرات حوزه کارون جنوبی در محل حاضر شد و ضمن جابجایی و انتقال الکتروپمپ معیوب (با توان ۱۸۰ کیلو‌‌وات) انجام مراحل تعمیراتی  آن در دستور کار قرار گرفت .

مدیر عامل شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: پس از تعمیر و سرویس اساسی این الکتروپمپ، در ایستگاه پمپاژ جزیره مینو نصب و راه اندازی شد.