رئيس امور ايثارگران شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب از انجام بخش عمده‌­ای از مراحل تبديل وضعيت استخدامی كاركنان غيررسمی ايثارگری اين شركت خبر داد. به گزارش راه بهارستان، جعفر فياض‌­مهر با اشاره به تكريم جامعه ايثارگری گفت: يكی از اصول اساسی و سياست­‌های كلان شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب  اهتمام همه­‌جانبه در جهت حل مسائل و چالش‌­های آنهاست كه يكی از مهمترين­ اين مسائل، موضوع […]

رئيس امور ايثارگران شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب از انجام بخش عمده‌­ای از مراحل تبديل وضعيت استخدامی كاركنان غيررسمی ايثارگری اين شركت خبر داد.

به گزارش راه بهارستان، جعفر فياض‌­مهر با اشاره به تكريم جامعه ايثارگری گفت: يكی از اصول اساسی و سياست­‌های كلان شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب  اهتمام همه­‌جانبه در جهت حل مسائل و چالش‌­های آنهاست كه يكی از مهمترين­ اين مسائل، موضوع تبديل وضعيت استخدامی كاركنان غيررسمی است.

وی افزود: در ساليان گذشته به دليل فقدان محمل قانونی و مقرراتی امكان اين مهم فراهم نبود، در سال گذشته و بنا به تصويب قانون تفسير بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه كشور توسط مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط وزارت نفت و شركت ملی نفت ايران عمليات اجرايی تبديل وضعيت نيروهای مدت موقت و معين به رسمی در مديريت منابع انسانی آغاز شد.

جعفر فياض مهر ادامه داد: جمع آوری اطلاعات مشمولين و بررسی مستندات آنها در بخش‌های مختلف مديريت منابع انسانی با قيد فوريت و بدون وقفه آغاز شده و تا امروز بخش اعظم كار انجام گرفه و در مراحل پايانی است.

وي درخصوص تبديل وضعيت استخدامی نيروهای اركان ثالث شاغل در واحدهای شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب بيان داشت: مستند به بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دستورالعمل ابلاغی مربوطه، انجام اين كار از ابتدای سال جاری در دستور كار مديريت منابع انسانی و بالطبع امور ايثارگران قرار گرفته كه در همين راستا و به جهت تسريع در تشكيل پرونده و اخذ مستندات از مشمولين سامانه الكترونيك بارگذاری مستندات ايجاد و به واحدهای سازمانی اطلاع­‌رسانی لازم در اين خصوص صورت گرفته است.

رئيس امور ايثارگران در پايان گفت: به عزيزان جامعه ايثارگری شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب اطمينان می‌دهيم مسئله تبديل وضعيت استخدامی و ساير مسائل مربوط به ايشان با دقت، سرعت و دلسوزی همكاران امور ايثارگران و ساير همكاران مديريت منابع انسانی تا حصول نتيجه پيگيری و گزارش اقدامات انجام شده در آينده اعلام خواهد شد.

منبع نفتخيز جنوب