رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: این استان در پایش ملی بهبود محیط کسب و کار جایگاه نگران کننده ای دارد.


به گزارش راه بهارستان، شهلا عموری در نشست مشترک ستاد تنظیم بازار و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در سرسرای استانداری افزود:نتیجه پایش ملی بهبود محیط کسب و کار استان خوزستان در مقایسه با شاخص های ملی طی سال های ۹۵ تا ۹۹ نشان می دهد که در جایگاه نگران کننده و نامناسبی قرار داریم. وی اظهار داشت: آخرین بررسی شاخص های مربوط به بهبود محیط کسب و کار مربوط به بهار سال جاری است که تغییرات ایجاد شده در بررسی مولفه ها نشان دهنده وضعیت نامناسب فعالیت های اقتصادی این استان است. عموری بیان کرد: نتیجه این بررسی ها از طریق پرسشنامه هایی که در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می گیرد احصا می شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیان کرد: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییر در قیمت مواد اولیه و محصوالت به عنوان مهمترین مولفه در ایجاد چالش برای فعاالن اقتصادی خوزستان محسوب می شود. دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار داشت: بی ثباتی قوانین، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها همچنین دشواری تامین منابع مالی از بانک ها به عنوان ۲ مولفه مخل در بهبود فضای کسب و کار استان خوزستان شناخته شده اند. عموری با بیان اینکه همواره موضوع بیکاری به عنوان دغدغه مسئولان استانی و ملی بیان می شود گفت: باید توجه داشت که بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی می تواند مسیر مورد نظر برای کاهش نرخ بیکاری در خوزستان را تسهیل کند.

منبع:روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز