به گزارش راه بهارستان: مهندس جباری در خصوص نظارت مستمر و برخورد با متخلفین در میدان میوه و تره بار شهرستان اهواز بیان کرد : امروز پنچشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ گشت مشترکی باحضور مهندس جنادله بازرس مستقر در میدان الغدیر اهواز به همراه اماکن نیروی انتظامی و رئیس اتحادیه بارفروشان میدان الغدیر و صداو سیمای مرکز […]

به گزارش راه بهارستان: مهندس جباری در خصوص نظارت مستمر و برخورد با متخلفین در میدان میوه و تره بار شهرستان اهواز بیان کرد : امروز پنچشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ گشت مشترکی باحضور مهندس جنادله بازرس مستقر در میدان الغدیر اهواز به همراه اماکن نیروی انتظامی و رئیس اتحادیه بارفروشان میدان الغدیر و صداو سیمای مرکز خوزستان از واحدهای عمده فروش میوه و تره بار بازرسی صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان صمت خوزستان: مهندس جباری در خصوص نظارت مستمر و برخورد با متخلفین در میدان میوه و تره بار شهرستان اهواز بیان کرد : امروز پنچشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۸ گشت مشترکی باحضور مهندس جنادله بازرس مستقر در میدان الغدیر اهواز به همراه اماکن نیروی انتظامی و رئیس اتحادیه بارفروشان میدان الغدیر و صداو سیمای مرکز خوزستان از واحدهای عمده فروش میوه و تره بار بازرسی صورت گرفت.

وی بیان کرد : از واحدهای بازرسی شده تعداد ۶ غرفه از غرفه های میدان الغدیراهواز بدلیل اخطارهای قبل و عدم رعایت در خصوص قیمت و همچنین موارد دیگر ازجمله کم فروشی تخلفات آنان محرز گردید.

مهندس جباری معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خوزستان گفت : با توجه به اخطار مکرر و احراز مجدد تخلف آن ۶ واحد پلمب شدند و پرونده آنان جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

منبع: روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان