سازمان آب وبرق خوزستان ،”بهرام جعفری “ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به نیاز آبی شبکه آبیاری گتوند جهت تأمین کشت های دائم این شبکه و کشت های پاییز پیش رو، طبق برنامه ریزی ارائه شده از سوی معاونت تعمیرات شرکت، با هماهنگی به عمل آمده با معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، عملیات لایروبی کانال G6 شبکه گتوند به طول ۳۴۰۰ متر توسط یک دستگاه بیل مکانیکی انجام گردید و در ادامه روند لایروبی شبکه آبیاری گتوند، عملیات لایروبی پمپ کانال این شبکه آغاز گردید.

 وی افزود: طول پمپ کانال گتوند ۱۵ کیلومتر بوده که تاکنون لایروبی ۳ کیلومتر از آن انجام و این روند جهت این کانال و دیگر کانال های آبیاری شبکه مذکور طبق برنامه زمان بندی در حال ادامه می باشد.

شایان ذکر است دبی پمپ کانال گتوند  ۲.۲ متر مکعب و خالص اراضی تحت پوشش آن ۹۸۰ هکتار می باشد.