مهندس عالی پور رئیس اداره صمت شهرستان لالی بیان کرد : بازرسی هایی در راستای کنترل بازار مرغ و نظارت بر چرخه توزیع توسط بازرسان این اداره به عمل آمد. عالی پور گفت: از اول سال تا کنون بالای ۲۰۰ مورد بازرسی از مرغداریها داشته ایم که در این بازرسی ها ۲۸ فقره پرونده تخلف […]

مهندس عالی پور رئیس اداره صمت شهرستان لالی بیان کرد : بازرسی هایی در راستای کنترل بازار مرغ و نظارت بر چرخه توزیع توسط بازرسان این اداره به عمل آمد.

عالی پور گفت: از اول سال تا کنون بالای ۲۰۰ مورد بازرسی از مرغداریها داشته ایم که در این بازرسی ها ۲۸ فقره پرونده تخلف را برای واحدهایی که اقدام به عرضه خارج از شبکه مرغ نموده تشکیل شد.

وی بیان کرد : پرونده های متشکله به ارزش ریالی ۱۴۴۰۰۶۰۰۰۰۰۰ می باشند که جهت صدور حکم به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.