معاون فنی وعمرانی عنوان کرد : در ۶ ماهه ابتداي سال جاري ۲۴ هزار و ۵۲۴ تن روكش آسفالت درسطح معابر مناطق هشتگانه اهواز استفاده شده است . عباس دغاغله گفت: مساحت كل روكش آسفالت بكار گرفته شده در سطح معابر مناطق هشتگانه شهر اهواز یک میلیون و پنجاه و دو هزارو پانصدوچهل مترمربع سانت […]

معاون فنی وعمرانی عنوان کرد : در ۶ ماهه ابتداي سال جاري ۲۴ هزار و ۵۲۴ تن روكش آسفالت درسطح معابر مناطق هشتگانه اهواز استفاده شده است .

عباس دغاغله گفت: مساحت كل روكش آسفالت بكار گرفته شده در سطح معابر مناطق هشتگانه شهر اهواز یک میلیون و پنجاه و دو هزارو پانصدوچهل مترمربع سانت معادل ۲۴ هزارو ۵۲۴ تن مي باشد .
وی افزود: منطقه دو شهرداري اهواز با ۲۴۳ هزار و۹۱ متر مربع سانت و ۵ هزار و ۶۶۴ تن بالاترين حجم روكش آسفالت و منطقه ۷ با ۷۹ هزارو ۱۰۵ مترمربع سانت و ۱ هزار و ۸۴۳ تن كمترين حجم آسفالت معابر در سطح شهر اهواز را به خود اختصاص داده اند.
دغاغله با اشاره به دشواری‌های اصلاح و بازسازی و نوسازی آسفالت معابر، گفت: در شهرهای که مسیر توسعه خدمات شهری را به شکل مداوم طی می‌کنند و همواره با برنامه‌های مختلف دستگاه‌های خدمات رسانی اجرایی، نظیر آب، برق، گاز و مخابرات مواجه‌اند، اجرای طرح آسفالت معابر بسیار دشوار است.
معاون شهردار با یادآوری اینکه شعار اصلی شهرداری اهواز، انسان محوری در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها و طرح‌ها است گفت: وضعیت آسفالت معابر در برخی مناطق مناسب شهروندان نیست و شهرداری اهواز نیز تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی کشور است ولی علیرغم تمام دشواری‌ها و موانع و مشکلات موجود، و با توجه به تاکیدات سرپرست شهرداری ، موضوع آسفالت معابرتا کامل شدن برنامه مورد نظرادامه خواهد داشت.
عباس دغاغله در پایان گزارشی ازعملیات روكش آسفالت انجام شده در سطح معابر مناطق هشتگانه اراِئه کردند: منطقه یک: ۳ هزار و ۸۶ تن معادل۱۳۲ هزار و۴۲۴ مترمربع سانت ، منطقه دو: ۵ هزار و ۶۶۴ تن معادل۲۴۳ هزار و۹۱ مترمربع سانت،منطقه سه: ۲ هزار و ۳ تن معادل۸۵ هزار و ۹۸ مترمربع سانت،منطقه چهار: هزار و ۲۱۹ تن معادل۱۳۸ هزار ۱۸۰ مترمربع سانت، منطقه پنج: ۴ هزارو ۸۲۵ تن معادل۲۰۷ هزار ۰۶۸ متر مربع سانت، منطقه شش: ۱ هزار ۸۵۲ تن معادل۷۹ هزار و ۴۶۷ مترمربع سانت، منطقه هفت: هزارو ۸۴۳ تن معادل۷۹ هزار و ۱۰۵ مترمربع سانت و منطقه هشت: با ۲ هزارو ۳۲ تن معادل۸۷ هزار ۲۱۴ متر مربع سانت بوده است.