رامین داودی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه توسعه معادن و صنایع معدنی یکی از محوری ترین برنامه های وزارت و سازمان های صمت استان ها در سال ( تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها ) می باشد گفت: از اول سال تاکنون صدور […]

رامین داودی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خوزستان بیان کرد:
با توجه به اینکه توسعه معادن و صنایع معدنی یکی از محوری ترین برنامه های وزارت و سازمان های صمت استان ها در سال ( تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها ) می باشد گفت: از اول سال تاکنون صدور ۱۱ فقره پروانه اکتشاف ، گواهی کشف و پروانه بهره برداری داشته ایم .

وی گفت : در استان خوزستان بیشترین معادن ثبت شده مربوط به شهرستانهای رامهرمز، اندیمشک و دزفول بوده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت خوزستان تاکید کرد: اخذ وصولی حقوق دولتی معادن در استان خوزستان در پنج ماهه سال جاری مبلغ ۵۸۹/۹۴۱/۳۱۵/۵۷ ریال بوده است که نسبت به سال گذشته رشد صددرصدی را نشان می دهد.

در ادامه مهندس داودی اظهار کرد: در سال جاری سازمان صمت خوزستان توانسته دو معدن راکد را فعال و پیگیر مشکلات معادن غیر فعال می باشد