گشت مشترک کرونا با حضور کارشناسان بهداشت محیط ، اداره صمت و نماینده اماکن نیروی انتظامی و فرمانداری از واحدهای صنفی و کارگاهای مکانیک و تعویض روغنی اتومبیل برگزار گردید وی بیان کرد : در بازرسی های انجام شده تعداد ۵۰ مورد بازرسی و دو مورد پلمپ و یک مورد جریمه و دو مورد اخطار […]

گشت مشترک کرونا با حضور کارشناسان بهداشت محیط ، اداره صمت و نماینده اماکن نیروی انتظامی و فرمانداری از واحدهای صنفی و کارگاهای مکانیک و تعویض روغنی اتومبیل برگزار گردید

وی بیان کرد : در بازرسی های انجام شده تعداد ۵۰ مورد بازرسی و دو مورد پلمپ و یک مورد جریمه و دو مورد اخطار داده شد .