” محمدامین مکی ” گفت :  در این جلسه که نمایندگانی از پالایشگاه خلیج فارس، کارخانه سیمان ، نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی ، اداره صمت ، شهرک های صنعتی و ناحیه مقاومت بسیج حضور داشتند مقرر شد تعامل آموزشی بین دستگاه ها جهت ایجاد سینرژی و تقویت مدیریت دانش و اشتراک تجارب تقویت شود تا […]

” محمدامین مکی ” گفت :  در این جلسه که نمایندگانی از پالایشگاه خلیج فارس، کارخانه سیمان ، نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی ، اداره صمت ، شهرک های صنعتی و ناحیه مقاومت بسیج حضور داشتند مقرر شد تعامل آموزشی بین دستگاه ها جهت ایجاد سینرژی و تقویت مدیریت دانش و اشتراک تجارب تقویت شود تا صنایع بتوانند از ظرفیت آموزشی و دوره‌های برگزار شده یکدیگر به نحو مطلوبی استفاده نمایند و صنایع با تاسیس مرکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی و استفاده از مزایای آن از جمله مشوق ها و تخفیفات مالیاتی استفاده نمایند.

وی با بیان اینکه معرفی همکاران و اساتید به مرکز فنی و حرفه ای و برنامه ریزی دوره‌های آموزشی  و صدور گواهی نامه استاندارد از دیگر موارد مورد بحث بود که با موافقت اعضا مصوب گردید ، افزود : از دیگر توافقات این نشست ، برگزاری تور مهارتی برای آشنایی بیشتر در برنامه های آموزشی ، نشست ماهیانه  اعضا و حمایت از برگزاری المپیاد ملی مهارت که در رشته تهویه و تبرید در خوزستان به میزبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار می شود از محل مسولیت های اجتماعی صنایع  همکاری لازم صورت بگیرد ، بود.