رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه هنوز حکم شهردار منتخب امضاء نشده است، گفت: در صورتی که حکم شهردار منتخب امضا نشود، اعضای شورا در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند. سیاوش محمودی در خصوص روند امضای حکم شهردار منتخب اهواز اظهار کرد: هنوز حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور امضا نشده است و ما […]

رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه هنوز حکم شهردار منتخب امضاء نشده است، گفت: در صورتی که حکم شهردار منتخب امضا نشود، اعضای شورا در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.

سیاوش محمودی در خصوص روند امضای حکم شهردار منتخب اهواز اظهار کرد: هنوز حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور امضا نشده است و ما نیز اطلاعی از زمان امضای حکم نداریم. در این مرحله، وزارت کشور در خصوص امضای حکم تصمیم‌گیری می‌کند.

وی افزود: در صورتی که حکم شهردار منتخب امضا نشود، اعضای شورا در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.

محمودی با اشاره به ارسال مدارک شهردار منتخب اهواز به وزارت کشور در ۱۷ شهریورماه، گفت: هر چند مهلت امضای حکم، ۱۰ روز است اما با توجه به حجم بالای کار در وزارت کشور، امضای حکم شهرداران برخی شهرهای دیگر نیز بیش از ۱۰ روز و حتی ۲۰ روز طول کشیده است.

وی بیان کرد: اعضای شورای شهر برابر قانون، در خصوص انتخاب و معرفی شهردار و ارسال مدارک به وزارت کشور به وظیفه خود عمل کردند و وزارت کشور نیز بر اساس قانون وظیفه‌اش را انجام می‌دهد.

مدارک شهردار منتخب اهواز ۱۷ شهریورماه به وزارت کشور ارسال شده است. بر اساس قانون، در صورت تایید باید در مدت ۱۰ روز پس از ارسال مدارک، حکم شهردار کلانشهرها به امضای وزیر کشور برسد.