سازمان آب و برق خوزستان؛ افشین قلی پور گفت: با توجه به استقرار تابلوهای برق کلیدخانه در فضای باز و وجود رطوبت و شدت نور آفتاب، با گذشت زمان تابلوهای مذکور دچار فرسودگی و زنگ زدگی شده و علاوه بر مشکلات فنی، باعث ایجاد ظاهر نامناسب تجهیزات گردید. وی افزود: به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی […]

سازمان آب و برق خوزستان؛ افشین قلی پور گفت: با توجه به استقرار تابلوهای برق کلیدخانه در فضای باز و وجود رطوبت و شدت نور آفتاب، با گذشت زمان تابلوهای مذکور دچار فرسودگی و زنگ زدگی شده و علاوه بر مشکلات فنی، باعث ایجاد ظاهر نامناسب تجهیزات گردید.

وی افزود: به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی تابلوها و تجهیزات مربوطه، با هماهنگی کارشناسان شرکت تولید، برنامه ریزی لازم جهت تامین متریال و رنگ آمیزی تجهیزات انجام شد.

قلی پور خاطر نشان کرد: دراین راستا، بعد از عملیات تمیزکاری و آماده سازی سطوح تابلوها، رنگ آمیزی، مطابق دستورالعمل ها مربوطه اعمال گردید و با انجام تستهای رنگ اعمال شده ، عملیات رنگ آمیزی تجهیزات ، مورد تایید کارشناسان نظارت شرکت تولید قرار گرفت.