یاسین معتوکی مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت دانش آموزان و معلمان با بازگشایی مدارس، گفت: آغاز سال تحصیلی مدارس به صورت آرام، تدریجی و اقتضایی، متناسب با شرایط هر منطقه و بر اساس تصمیم و‌ مصوبات ستاد ملی کرونا خوزستان، همزمان با مدارس سراسر کشور با رعایت کلیه […]

یاسین معتوکی مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۴ اهواز با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت دانش آموزان و معلمان با بازگشایی مدارس، گفت: آغاز سال تحصیلی مدارس به صورت آرام، تدریجی و اقتضایی، متناسب با شرایط هر منطقه و بر اساس تصمیم و‌ مصوبات ستاد ملی کرونا خوزستان، همزمان با مدارس سراسر کشور با رعایت کلیه اصول  بهداشتی و شیوه نامه بازگشایی ارسالی از سوی ستادپروژه مهر استان بازگشایی خواهند شد.

او با بیان اینکه زنگ بازگشایی مدارس ناحیه ۴ اهواز روز شنبه ۳ مهرماه نواخته خواهد شد، افزود: سلامت دانش‌آموزان، معلمان، کادر مدرسه و خانواده‌ها از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت است و تا اطمینان کامل از سلامت آنان بازگشایی مدارس بصورت حضوری صورت نخواهد گرفت.

معتوکی با اشاره به شرایط سال تحصیلی گذشته و همت کلیه معلمان در امر آموزش و پرورش دانش آموزان، بیان داشت: معلمان با اهتمام ویژه و با بهره گیری از ظرفیت و فرصت‌های مختلف یادگیری از جمله فضای مجازی، بستر شبکه شاد و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی، در راستای رسالت خطیر خود با خلق ابتکارات نوین فناوری به ایفای نقش خود پرداختند.