اولین نشست مطالبه گری و جهاد رسانه ای سازمان بسیج رسانه خوزستان با حضور رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز، جمعی از خبرنگاران و مطالبه گران برگزار شد.

 چهارشنبه(۲۴ شهریورماه) اولین نشست مطالبه گری و جهاد رسانه ای  اصحاب رسانه خوزستان با حضور مطیعی رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اهواز، سجاد بهمئی رییس سازمان بسیج رسانه خوزستان در دفتر این سازمان برگزار شد.

بهمئی در حاشیه این نشست اظهار کرد: این نشست ها با هدف مطالبه گری و رصد عملکرد مدیران، مسئولین و نمایندگان مجلس به صورت تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: در سلسله نشست های مطالبه گری، تعداد ۸ تیم در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، شورا و شهرداری، ورزشی، انرژی و…

 تشکیل شده که هر تیم متناسب با مدیر مربوطه در این نشست ها حاضر می شود. 

رئیس بسیج رسانه خوزستان ادامه داد: این نشست ها با هدف ایجاد تعامل بین رسانه و مدیران و استفاده از ظرفیت رسانه استان به ویژه بسیجیان رسانه در جهت شناسایی مشکلات و به دنبال آن ارائه راه حل برای رفع آن است.

وی با اشاره به استقبال اصحاب رسانه به اولین نشست، تاکید کرد: مطالبه گری به عنوان یک بینش پاسخگو و سازنده در کنار ارائه راهکار های مناسب به مسئولین مربوطه می تواند زمینه ساز رفع مشکلات و رشد و بالندگی استان شود.

همچنین مطیعی بعنوان اولین مسئول حاضر در اولین نشست مطالبه گری اصحاب رسانه گفت: اینگونه گفتمان سازی و وجوه چهره به چهره مسئولین و رسانه باعث راهگشایی مدیریت شهری می شود.

وی ضمن پاسخ به سوالات تخصصی در حوزه محیط زیست، ابراز امیدواری کرد: علارغم گذشت دو ماه از برعهده گرفتن مسئولیت شورا، همه اعضا بر توجه به مسائل محیط زیستی و انتخاب شهرداری در قامت و شأن مردم اهواز تاکید دارند.

 در این نشست به بررسی مسائل زیست محیطی و فضای سبز استان و همچنین مسائل و مشکلات مربوط به سایت سفیره و پسماند ، آلاینده های هوا، نخاله های ساختمانی و حریم رودخانه کارون و کاشت نخل های خرما در اهواز پرداخته شد.

در اولین نشست مطالبه گری و جهاد رسانه ای استان، مطیعی عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز، شجاعی رئیس سازمان فضای سبز، پارک ها و آب های سطحی استان، رئیس سازمان بسیج رسانه خوزستان و هفت نفر از خبرنگاران متخصص حضور داشتند.