“امیر محمودی” ضمن اعلام این خبر گفت: این شرکت به عنوان متولی تعمیر و نگهداری از نیروگاه های برق آبی، با آمادگی لازم، فعالیت های تعمیراتی و اورهال واحدهای نیروگاهی را از اواسط شهریورماه در ناحیه مسجدسلیمان آغاز کرد.

وی افزود: برای انجام تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاه مسجدسلیمان  با برنامه ریزی معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید و بهره برداری سد مسجدسلیمان واحدهای شماره ۷ و۸ نیروگاه مسجدسلیمان از مدار تولید خارج و اورهال سالیانه در این واحدها در حال انجام می باشد.

محمودی تصریح کرد: همه ساله متناسب با شرایط واحدها و وضعیت شبکه برق کشور،  واحدهای نیروگاهی برای مدت معینی از مدار خارج می شوند  تا با انجام بازرسی و تعمیرات لازم، آمادگی چرخه تولید آنها در یک دوره یکساله محفوظ بماند .

وی در پایان افزود :با بیان این که فرایند تعمیراتی بر اساس شرایط مخازن  سد ها و نیازهای شبکه، معمولا در نیمه دوم سال انجام می شود، افزود: به دلیل همزمانی و فشردگی برنامه تعمیرات سالیانه و حجم بالای کار، پرسنل این شرکت با تمام توان، با نظارت شرکت های بهره بردار انجام وظیفه می نمایند .