برترین دستگاه‌های اجرایی خوزستان در جشنواره “شهید رجایی” در سال ۱۴۰۰ معرفی شدند.

براساس بالاترین امتیاز مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی، شرکت توزیع نیروی برق اهواز در جایگاه نخست برترین دستگاه اجرایی استان قرار گرفت. در این بخش شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در رتبه دوم و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در رتبه سوم قرار گرفت.

براساس بالاترین امتیاز شاخص اختصاصی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در جایگاه نخست برترین دستگاه اجرایی استان در این بخش قرار گرفت. همچنین براساس بالاترین امتیاز شاخص‌های عمومی، اداره کل بنادر و دریانوردی بندر امام(ره) به عنوان دستگاه اجرایی برتر معرفی شد.

اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان به عنوان رتبه اول در گروه عمومی و قضایی در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی معرفی شد.

همچنین در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت‌ها در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی، رتبه برترین دستگاه اجرایی استان به شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان رسید.

ستاد نظارت گمرکات خوزستان موفق به کسب رتبه اول برترین دستگاه اجرایی استان در گروه تولیدی و خدماتی در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی شد. همچنین در گروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی رتبه اول به اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان رسید.

رتبه اول در گروه سلامت و رفاه اجتماعی در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی به اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان رسید.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان و شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر در بخش اقدام در شاخص‌های اختصاصی ویژه استانی به عنوان دستگاه‌های اجرایی برتر معرفی شدند.

همچنین شهرداری گتوند موفق به کسب رتبه برتر در سطح یک از میان شهرداری‌های شرکت‌کننده در جشنواره شهید رجایی در بحث ارزیابی شاخص‌های اختصاصی شد. شهرداری رفیع نیز موفق به کسب رتبه برتر در سطح دو و شهرداری دهدز موفق به کسب رتبه برتر در سطح سه از میان شهرداری‌های شرکت‌کننده در جشنواره شهید رجایی در بحث ارزیابی شاخص‌های اختصاصی شد.

فرمانداری شهرستان آغاجاری نیز به عنوان برترین فرمانداری استان خوزستان در جشنواره شهید رجایی معرفی شد.