طرح آزمایشی آبیاری تحت فشار با استفاده از لوله های قطره چکان، با همکاری موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در کشت و صنعت حکیم فارابی اجرایی شد. عملیات اجرایی این طرح آزمایشی از روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ در مزرعه ای به مساحت ۲۱٫۵۹ هکتار توسط همکاران حوزه ی […]

طرح آزمایشی آبیاری تحت فشار با استفاده از لوله های قطره چکان، با همکاری موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در کشت و صنعت حکیم فارابی اجرایی شد.

عملیات اجرایی این طرح آزمایشی از روز یکشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ در مزرعه ای به مساحت ۲۱٫۵۹ هکتار توسط همکاران حوزه ی معاونت کشاورزی کشت و صنعت حکیم فارابی و با همکاری و نظارت کارشناسان موسسه تحقیقات و آموزش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آغاز گردید.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته در این طرح می بایست حدود ۱۲۰۶۰۰ متر لوله در سطح مزرعه کارگذاری گردد.

از مزایای این طرح می توان به صرفه جویی در مصرف آب، تغذیه بهتر گیاه نیشکر، جلوگیری از ایجاد روان آب، ایجاد رطوبت یکنواخت در خاک و کاهش رسوب آهک اشاره کرد.