مسعود صادقی گفت: بررسی میدانی از منطقه و ارائه راهکار‌های موجود جهت تامین آب انتهای حوزه کرخه جنوبی هدف از این بازدید بود. وی افزود: با توجه به کمبود آب در انتهای حوزه ها و لزوم حل و فصل مسائل و مشکلات زیست محیطی و تامین آب شرب و احشام خصوصا محدوده‌ی رودخانه‌ی نیسان و […]

مسعود صادقی گفت: بررسی میدانی از منطقه و ارائه راهکار‌های موجود جهت تامین آب انتهای حوزه کرخه جنوبی هدف از این بازدید بود.

وی افزود: با توجه به کمبود آب در انتهای حوزه ها و لزوم حل و فصل مسائل و مشکلات زیست محیطی و تامین آب شرب و احشام خصوصا محدوده‌ی رودخانه‌ی نیسان و کرخه نور و همچنین با توجه به تاکید مدیر عامل محترم سازمان  مبنی بر تامین آب انتهای حوزه ها، ابتدا از بند احداث شده در سه راهی نیسان و هوفل در شهرستان دشت آزادگان بازدید شد و سپس انتهای شاخه نیسان در شهر رفیع و در آخر نیز از انتهای شاخه هوفل در شهر بستان بازدید بعمل آمد.

مدیر عامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور بیان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی شدید و کمبود ذخایر سدهای استان، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا به یاری خداوند بتوانیم با هدف فائق آمدن بر مسائل و مشکلات زیست محیطی، آب مطمئن و پایداری را در انتهای حوزه ها به ویژه در رودخانه نیسان و کرخه نور تامین نماییم.