علی غلامعلی نژاد ضمن اعلام این خبر گفت:با پیگیری های حقوقی و شکایات مکرر اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان جهت اخذ احکام قضایی علیه برداشت های غیرمجاز کارگاه های ماسه شویی از بستر رودخانه کهنک واقع در شهرستان دزفول، اجرای احکام قطعی درخصوص قلع و قمع بناها و تصرفات و بازگشت وضع […]

علی غلامعلی نژاد ضمن اعلام این خبر گفت:با پیگیری های حقوقی و شکایات مکرر اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان جهت اخذ احکام قضایی علیه برداشت های غیرمجاز کارگاه های ماسه شویی از بستر رودخانه کهنک واقع در شهرستان دزفول، اجرای احکام قطعی درخصوص قلع و قمع بناها و تصرفات و بازگشت وضع به حالت سابق صادرگردید .

وی افزود:با استناد به قوانین توزیع عادلانه آب،کلیه منابع آبی از جمله رودخانه ها، مسیل ها، مرداب ها و اراضی واقع در بستر و احاریم آن ها، جزو انفال و مشترکات عمومی محسوب و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و بدون اخذ مجوز، قابلیت واگذاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد.

رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد : در همین راستا با اقدامات عملیاتی حریم بانی، بخشی از کارگاه های مذکور که بصورت غیرمجاز در بستر رودخانه کهنک ، واقع در شهرستان دزفول درحال فعالیت بودند مورد تخریب و قلع و قمع قرار گرفتند .