رئیس کل دادگستری خوزستان با حضور در منطقه محروم ملاشیه با مردم این منطقه دیدار و از نزدیک در جریان مشکلات و معضلات این منطقه قرار گرفت.
بهسازی آسفالت خیابان ها، رفع مشکل فاضلاب و بازارچه این منطقه، از عمده مطالبات اهالی این منطقه بود که رئیس کل دادگستری خوزستان دستورات لازم در این خصوص را صادر و بر رفع مشکلات این منطقه تاکید کرد.
بازدید از مناطق محروم و بررسی مشکلات موجود این مناطق، یکی از اقدامات دادگستری استان است که در راستای عمل به سیاست های قوه قضائیه در حفظ حقوق شهروندی و ایجاد عدالت در بهره‌مندی شهروندان از امکانات شهری، به صورت مستمر برگزار می شود.