مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در دیدار مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با مدیران ارشد این شرکت بر لزوم عضویت یکی از شرکت‌های تولیدی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد.

 مهندس احمد محمدی روز شنبه (۳شهریور ۱۴۰۰) در نشست دکتر محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با مدیران ارشد این شرکت بیان داشت: برای تسهیل‌گری در امور اجرایی و رفع موانع تولید در شرکت ملی نفت ایران، عضویت یکی از شرکت‌های تولیدی در هیئت مدیره ضرورت دارد.

وی در ادامه توجه بیشتر به نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین و ارزشمندترین دارایی شرکت را خواستار شد و بر لزوم یکپارچه‌سازی مدیریت منابع انسانی با توجه به تنوع شرایط استخدامی و با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این نشست به اقدامات این شرکت در زمینه افزایش توان تولید اشاره کرد و اظهار داشت: عليرغم شرایط دشوار موجود به دلیل تحریم‌ها، کاهش منابع مالی و محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، به همت کارکنان متخصص و پاکدست به ویژه کارکنان عملیاتی، این شرکت آمادگی بازگشت به تولیدی فراتر از میزان پیش از تحریم‌ها و کاهش تکلیفی را دارد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: با توجه به قدمت تأسیسات مناطق نفتخیز جنوب ضروری است برنامه‌ریزی برای بازسازی و نوسازی تاسیسات در اولویت شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد و در این زمینه اقدام عملی صورت پذیرد.