علی شاولی گفت: ازطرف ستاد اربعین شهرستان ایذه، تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی در شهرستان ایذه فراهم شد وبخشی ازادارات شهرتان ایذه و همچنین سد و نیروگاه کارون۳ بعنوان متولی و با حضورحداکثری خود و خانواده، مراسمی را، در راستای فرهنگ عاشورایی برگزار کردند. وی افزود: این مراسم از میدان ولیعصرشروع […]

علی شاولی گفت: ازطرف ستاد اربعین شهرستان ایذه، تمهیدات لازم برای برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی در شهرستان ایذه فراهم شد وبخشی ازادارات شهرتان ایذه و همچنین سد و نیروگاه کارون۳ بعنوان متولی و با حضورحداکثری خود و خانواده، مراسمی را، در راستای فرهنگ عاشورایی برگزار کردند.

وی افزود: این مراسم از میدان ولیعصرشروع وتا تپه نور شهدا ادامه داشت و بعد از مرثیه سرایی، سینه زنی وقرائت نماز مغرب و عشاء به پایان رسید.