مدیر منطقه ۸ در تداوم بازدیدهای صبحگاهی خود بصورت سرزده از عملکرد ناحیه ۵ خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ در منازل امور زندانهای کوی مهدیس بازدید کرد. محمدرضا قنواتی مدیر منطقه در حاشیه بازدید صبحگاهی گفت : تمام تلاش مجموعه شهرداری در راستای رفع مشکلات شهروندان برای زندگی همراه با آرامش خاطر آنان است و […]

مدیر منطقه ۸ در تداوم بازدیدهای صبحگاهی خود بصورت سرزده از عملکرد ناحیه ۵ خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ در منازل امور زندانهای کوی مهدیس بازدید کرد.
محمدرضا قنواتی مدیر منطقه در حاشیه بازدید صبحگاهی گفت : تمام تلاش مجموعه شهرداری در راستای رفع مشکلات شهروندان برای زندگی همراه با آرامش خاطر آنان است و باید بصورت مستمر و خیابان به خیابان مورد بازدید و رصد قرار گیرد .

امیدواریم با بازدیدهای میدانی و رصد خدمات رسانی مطلوب و بهینه به شهروندان و ارتباط مستقیم با اقشار مختلف مردم بتوانیم نسبت به رفع مشکلات شهروندان گام برداریم.

وی نظارت بر عملکرد خدمات شهری را مهم خواند و عنوان کرد: این بازدیدهای میدانی رضایتمندی شهروندان را حاصل می شود و موجب کاهش بسیاری از مشکلات سطح منطقه می شود ‌