این جایزه هر ساله بر اساس فعالیت‌های سالانه‌ی علمی، پژوهشی و اجرایی به افراد واجدالشرایط اهدا می‌شود. لمیا نیسی پژوهشگر موسسه تحقیقات نیشکر و دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز دارای هشت مقاله‌ی منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی است که ازجمله آن می‌توان به «مقایسه‌ی سیستم آبیاری […]

این جایزه هر ساله بر اساس فعالیت‌های سالانه‌ی علمی، پژوهشی و اجرایی به افراد واجدالشرایط اهدا می‌شود.
لمیا نیسی پژوهشگر موسسه تحقیقات نیشکر و دانشجوی مقطع دکتری رشته‌ی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز دارای هشت مقاله‌ی منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی است که ازجمله آن می‌توان به «مقایسه‌ی سیستم آبیاری سطحی و قطره‌ای با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ی موردی دشت ایذه)»، «ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز با استفاده از روش‌های آماری»، «درون‌یابی مکانی نسبت جذبی سدیم با ترکیب سیستم اطلاعات جغرافیایی و درخت تصمیم‌گیری M۵» و… اشاره کرد.
«صحت سنجی الگورتیم‌های تک منبعی و دو منبعی تبخیر و تعرق گیاه نیشکر با استفاده از داده‌های لایمستری و استفاده از آن‌ها در پایش تبخیر و تعرق مزارع نیشکر و کشت و صنعت امیرکبیر» و «مدل‌سازی شاخص سطح برگ و متغیرهای کنترل محصول در طول فصل رشد گیاه نیشکر با استفاده از سنجش‌ازدور» از جمله طرح‌های پژوهشی پایان‌یافته‌ی دارای حسن انجام کار از کارفرمای این دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز است.
جایزه‌ی البرز هرساله از سوی این بنیاد به نخبگان، پژوهندگان، دانشجویان، دانش‌‌آموزان و ممتازان حوزه‌ی علمیه اعطاء می‌شود.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کسب این افتخار را به لمیا نیسی، خانواده بزرگ نیشکر و جامعه‌ی دانشگاهی استان شادباش می‌گوید.