علیرضا قاسمی رئیس بهره‌برداری شرکت پتروشیمی بوعلی سینا گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال، محصول برش سنگین نفتا پتروشیمی بوعلی سینا با تولید نزدیک به ۲۶۲ هزار تن، ۱۳۶ درصد برنامه را محقق و نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۷۶ درصدی را ثبت کرده است. او افزود: در ادامه رکوردشکنی‌ها در این پتروشیمی هلدینگ […]

علیرضا قاسمی رئیس بهره‌برداری شرکت پتروشیمی بوعلی سینا گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال، محصول برش سنگین نفتا پتروشیمی بوعلی سینا با تولید نزدیک به ۲۶۲ هزار تن، ۱۳۶ درصد برنامه را محقق و نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۷۶ درصدی را ثبت کرده است.

او افزود: در ادامه رکوردشکنی‌ها در این پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، محصول استراتژیک بنزن بار دیگر با افزایش تولید چشمگیر همراه بوده و با تحقق ۱۳۰ درصدی برنامه طی شش ماهه نخست امسال ۱۴۰۰، به ۵۴ هزار تن رسیده که به معنای بی‌نیازی کشور از واردات و البته صادرات این محصول باارزش و خلق ارزشی دیگر برای کشور است.

قاسمی بیان داشت: تلاش کارکنان در بخش‌های مختلف منجر به افزایش ۷۶ درصدی محصول گازمایع نسبت به مدت مشابه سال قبل و تحقق ۱۰۶ درصدی محصول برش سبک نفتا طی این مدت شده است.

رئیس بهره برداری این شرکت ادامه داد: در محصول ریفرمیت نیز حجم تولید با افزایش بی‌سابقه و ثبت رکوردی بی‌نظیر در طول دوران فعالیت شرکت همراه بوده و در ۶ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰، حدود ۴۰۳ هزار تن محصول تولید شده که ۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

این مقام مسئول گفت: طی ۶ماهه نخست امسال ۱۴۰۰، مجموع تولیدات مجتمع بیش از ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته بوده و با تلاش شبانه روزی کارکنان، تولیدات منجر به تحقق ۱۱۶ درصد برنامه شده‌است که حاصل آن تولید حدود یک میلیون تن محصول است.