محمدرضا ایزدانی پور گفت: با کاهش تراز آب مخزن سد کرخه و رسیدن  به حداقل تراز بهره برداری نیروگاه (۱۸۶ masal)، هر سه واحد این نیروگاه از ساعت صفر مورخ ۱۰ /۰۷ /۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی از چرخه تولید خارج شدند. وی افزود: برای تامین آب مورد نیار پایین دست، از طریق دریچه های تخلیه […]

محمدرضا ایزدانی پور گفت: با کاهش تراز آب مخزن سد کرخه و رسیدن  به حداقل تراز بهره برداری نیروگاه (۱۸۶ masal)، هر سه واحد این نیروگاه از ساعت صفر مورخ ۱۰ /۰۷ /۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی از چرخه تولید خارج شدند.

وی افزود: برای تامین آب مورد نیار پایین دست، از طریق دریچه های تخلیه کننده تحتانی سد، رها سازی آب انجام می شود که میزان خروجی آب از دریچه های تحتانی(کالورت) ۱۲۰ متر مکعب بر ثانیه می باشد.