عملیات ترمیم و بازسازی حوضچه رانش ایستگاه پمپاژ زهکشی سلامات شبکه آبیاری شمال شرق اهواز  با تخریب، قالب بندی مجدد و بتن ریزی بخش های مختلف حوضچه رانش آغاز شد. پس از انجام عملیات زیرسازی،درون حوضچه با استفاده از مواد پلی یوریا (نوعی پلیمر) به صورت پاششی، پوشش داده می شود. از مشخصات مواد پلی […]

عملیات ترمیم و بازسازی حوضچه رانش ایستگاه پمپاژ زهکشی سلامات شبکه آبیاری شمال شرق اهواز  با تخریب، قالب بندی مجدد و بتن ریزی بخش های مختلف حوضچه رانش آغاز شد.

پس از انجام عملیات زیرسازی،درون حوضچه با استفاده از مواد پلی یوریا (نوعی پلیمر) به صورت پاششی، پوشش داده می شود. از مشخصات مواد پلی یوریا می توان به واترپروف بودن، مقاومت فشاری بسیار بالا، دوستدار محیط زیست، مقاوم در برابر سایش و خوردگی و آفتاب و… اشاره نمود.

گفتنی است ایستگاه پمپاژ  سلامات، با ظرفیت پمپاژ ۵.۶ مترمکعب بر ثانیه زهآب اراضی کشاورزی منطقه شمالشرق اهواز را به نهر مالح و نهایتا تالاب شادگان هدایت می کند.