” محسن سعادت فر” گفت: بدلیل ضرورت تامین مستمر آب آشامیدنی شهرهای اهواز،شادگان،دشت آزادگان،آبادان و خرمشهر و تغذیه  ایستگاه پمپاژ ام الدبس در انتهای این کانال، امکان قطع آب به سادگی وجود ندارد. وی تاکید کرد: ترمیم این کانال در کمتر از ۱۲ ساعت با بسیج کلیه امکانات شرکت و با هماهنگی معاونت شبکه های […]

” محسن سعادت فر” گفت: بدلیل ضرورت تامین مستمر آب آشامیدنی شهرهای اهواز،شادگان،دشت آزادگان،آبادان و خرمشهر و تغذیه  ایستگاه پمپاژ ام الدبس در انتهای این کانال، امکان قطع آب به سادگی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: ترمیم این کانال در کمتر از ۱۲ ساعت با بسیج کلیه امکانات شرکت و با هماهنگی معاونت شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان انجام شد.

سعادت فر همچنین از تعمیر کامل یک دستگاه الکتروپمپ ۵۲۰ کیلوواتی در ایستگاه پمپاژ شماره یک دشت اوان شبکه آبیاری کرخه شمالی خبر داد و گفت: هم اکنون مشکل خاصی در این ایستگاه وجود ندارد.

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی را برعهده دارد.